Datum        Aktivitet inom Svensk-lettiska föreningen och med Lettlandsanknytning             
28 augusti 
9 september
 14 september
 

 

   
   
 

 

Datum  Svenska aktiviteter i Lettland
   
   
   Arrangemang som omfattar många datum:
  Evenemangskalender på lettiska 
  Diverse evenemang
  Sveriges ambassad Riga - Kalendarium