The Soviet Story

Svensk – Lettiska föreningen har vid två tillfällen arrangerat visning av filmen The Soviet Story av Edvins Snore i fullsatta lokaler. Vi har också varit delaktiga till andra föreningars visningar av filmen. Trots detta är intresset för filmen fortfarande mycket stort och anledningen till att vi visade filmen igen på vår baltikumdag den 19 september 2009.
 
Mer information om filmen finns på filmens hemsida (
www.sovietstory.com ).
Läs även Sveriges utrikesminister Carl Bilds kommentarer om filmen.
Här finner du information om hur du köper filmen:
http://www.sovietstory.com/buy-dvd/   
 

Vi vill att så många som möjligt får möjligheten att se filmen "The Soviet Story", vi informerar därför i kalendariumet på vår hemsida om alla visningar av filmen i Sverige som vi får vetskap om.
 
Mvh
Martin Ancons
Ordförande

Järnridåns fall och frihetens hjältar

2009-10-26

Som en del av  det internationella samarbetet “20th Anniversary of the Liberated and Reunited Europe” ordnade föreningens samarbetspartner UOK (Upplysning om communism) och Timbro tankesmedja ett heldagsseminarium den 18 september under rubriken ”Det öppna samhällets fredliga seger över kommunismen i Europa”. 

Under rubriken  ”Det onda imperiet utmanat och besegrat”  ägnades förmiddagen åt att belysa den avgörande rollen som tre framstående personer spelade i den historiska  utvecklingen som ledde så småningom till befrielsen från kommunismen och Europas återförening:  USA:s president Roland Reagan, Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher  och påve Johannes Paulus II.  Dessa tre individers orubbliga motstånd mot kommunismen och engagemang för friheten skapade tillsammans med de allt starkare frihetsrörelserna i de kommuniststyrda länderna en unik möjlighet att besegra det halvsekellånga förtrycket. 

Om Margaret Thatchers insatser i kampen mot kommunismen talade två av hennes dåvarande rådgivare, John O´Sullivan samt Robin Harris. Clark Judge, rådgivare till president Ronald Reagan, talade om Reagans livslång engagemang till försvar av frihet och motstånd till kommunismen.  Lars Bergquist, tidigare Sveriges ambassadör till den Heliga Stolen, talade om  Johannes Paulus II som påve och kommunikatör och om den andliga rollen påven kom att spela för Polens och sedermera hela det förtryckta östeuropas frihetskamp.

Eftermiddagen bjöd på personliga berättelser från två personer som själva var med i frihetskampen:  Grzegorz Gauden, journalist och tidningsman, Solidaritetsaktivist, fängslad av den polska kommunistregimen, samt Mart Laar, f d premiärminister i Estland,  politisk kommentator, historiker och författare.

Gunnar Högmark (MEP EPP) och Mats Johansson, försvars- och säkerhetspolitisk debattör, samtalade om Sverige under det kalla kriget, kampen för friheten i Baltikum och ”måndagsmötena”. 

Som avslutning  fokuserade Anders Hjemdahl, UOK på nuet med en grundlig analys om dagens situation i Europa och hur viktigt det är att fullfölja den ideologiska segern över kommunismen.  Seminariet avslutades med ett utmärkt anförande av Camilla Andersson, UOK, som under rubriken ”Att reparera den mentala kartan”   definierade  det gryende problemet med historieomskrivning i Ryssland och det ytterst nödvändiga internationella arbetet med att utbilda om nutidshistorien och kommunismens brott.

Astrid Sköldebring