Svensk-Lettiska föreningen
Samlar föreningar och enskilda medlemmar med intresse för och engagemang i Lettland.
Föreningens ändamål är att genom information och opinionsbildning stödja Lettland, främja kontakter mellan Sverige och Lettland samt verka för ökad kunskap om och förståelse för Lettland.
Föreningen arrangerar medlemsmöten och ger ut ett medlemsblad med information om Lettland och om aktiviteter som föreningsmedlemmar ägnar sig åt där.

Medlemskap kostar 150 kr per år för enskild medlem och 500 kr per år för föreningar och företag, beloppet betalas in på föreningens Plusgiro 94 86 93-7 (Skriv namn 
på inbetalningen)Föreningens Bank info i övrigt:  Kontonummer: 9960 3409 4869 37  IBAN: SE93 9500 0099 0948 6937 SWIFT: NDEASESS

Vi uppskattar om du samtidigt skickar ett e-brev till:  info@svensklettiska.se och meddela att du gjort en inbetalning, ansöker om att få bli medlem och lämnar kontaktinfo (Namn, adress, telefon samt e-postadress om sådan finns). 

Om du som medlem ändrar din kontaktinformation är det viktigt att informera oss på samma e-postadress som ovan.

Reklamblad för medlemsrekrytering finns här, med lettisk text här.