SVENSK - LETTISKA FÖRENINGEN
    Hemsida: www.svensklettiska.se | Facebooksida | Facebookgrupp | Twitter |
    E-post:
info@svensklettiska.se | Org. Nr.: 802413-0505 | PlusGiro: 94 86 93-7

Kallelse till årsmöte 2024Årsmötet i Svensk – lettiska föreningen hålls lördagen 29 juni 2024 kl. 11.00 digitalt med Zoom.

Zoomlänken e-postas till alla medlemmar tillsammans med årsmöteshandlingarna senast 21 juni . Har du då inte fått e-brevet och är medlem så kontakta oss på: info@svensklettiska.se

Årsmöteshandlingarna kommer att publiceras här senast 21 juni. Årsmötesdagordning, Verksamhetsberättelse 2023, Ekonomisk redovisning för 2023 , Verksamhetsplan 2024 samt Revisionsberättelse.

Glöm inte att betala medlemsavgiften. Information om medlemsavgiften finns här: http://www.svensklettiska.se/empty_4.html

Välkommen!
Styrelsen

Säkerheten i Östersjön och kriget i UkrainaSverigeesternas Riksförbund och Svensk-Lettiska Föreningen anordnar ett gemensamt möte om säkerheten i Östersjön och kriget i Ukraina med Karlis Neretnieks och Jörgen Hedman. Förfriskning och enkelt tilltugg serveras. Efter mötet går vi till manifestationen för Ukraina på Sergels torg som börjar kl 15:00.

Lörsdag 24 februari kl. 12:00
Plats: Wallingatan 34, 2 tr
Facebookevent: https://www.facebook.com/events/1086283419229237/

Kallelse till Årsmöte 2023

Årsmötet i Svensk – lettiska föreningen hålls söndagen 11 juni 2023 kl. 18.00 digitalt med Zoom.

Zoomlänken har e-postats till alla medlemmar. Har du inte fått e-brevet och är medlem så kontakta oss på: info@svensklettiska.se

Årsmöteshandlingarna Årsmötesdagordning, Verksamhetsberättelse 2022, Ekonomisk redovisning för 2022 och förslag till budget 2023, Verksamhetsplan 2023 samt Revisionsberättelse (Samma i PDF men ej underskriven.). 

Glöm inte att betala medlemsavgiften. Information om medlemsavgiften finns här: http://www.svensklettiska.se/empty_4.html 

Välkommen!
Styrelsen

SLF årsmötet 28/4 genomförs digitalt

Hej allihopa!

 Eftersom många ledamöter, funktionärer och medlemmar är sjukskrivna eller fått andra förhinder, kommer morgondagens årsmöte i Svensk-Lettiska Föreningen att genomföras digitalt.
Länken till mötet meddelas i ett separat mejlutskick till medlemmarna.
Eftersom mötestiden är begränsad av tekniska skäl, börjar årsmötets arbete kl.17:30 utan något inledande medlemsmöte.
 
För medlemmarnas kännedom bifogas listan över transaktionerna i föreningens konto under verksamhetsåret 2021 och respektive verifikationer i digital form.
Övriga årsmöteshandlingar är upplagda i webbsidan.
 
Styrelsen

Påsk party

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2022

Årsmötet i Svensk – lettiska föreningen hålls 28 april 2022 kl.17:30 Estniska huset, Wallingatan 34, 5tr
Årsmötets arbete inleds med ett medlemsmöte med Lettlands ambassadör H.E. Ilze Rūse.
Årsmöteshandlingarna kommer att finnas på hemsidan senast 20 april.
 
Styrelsen

Kallelse till Årsmöte 2021

Årsmötet i Svensk – lettiska föreningen hålls 17 december 2021 kl. 10.00 digitalt med Zoom.
Zoomlänk finns i senaste medlemsbladet. Du kan också kontakta oss på info@svensklettiska.se om du behöver länken.

Årsmötets arbete inleds med ett medlemsmöte med Lettlands nytillträdda ambassadör H.E. Ilze Rūse.
 
Styrelsen föreslår ändring i stadgarnas 24 § Sammansättning:
Första meningen "Styrelsen består av ordförande, sex ordinarie ledamöter och minst två suppleanter." ersätts med "Styrelsen består av ordförande, fyra ordinarie ledamöter och noll till fyra suppleanter." Följande meningar oförändrade.
 
Styrelsen