Litteratur till försäljning
Fraktkostnad tillkommer på priserna.
Beställning kan Du göra till e-post: info@svensklettiska.se

 
Mor lärde mig av Diana Krumins Engstedt
Denna bok handlar om mat- och helgtraditioner i Lettland före andra världskriget. Författaren minns i boken mötet mellan det lettiska och det svenska köket när hon som liten flicka under andra världskriget kom till Sverige under flyktingströmmen från Baltikum. Trots att Sverige och Lettland låg så nära varandra var skillnaderna stora.
Författaren har intervjuat ett antal letter som kom samtidigt som hon till Sverige och har nedtecknat recept på maträtter som de tog med sig till det nya landet och faktiskt fortfarande håller fast vid. Barndomens mattraditioner är seglivade. Det är fråga om recept som letterna betraktar som “sina” och det är recept som har balttyskt resp. ryskt ursprung, om det nu med säkerhet kan fastställas vilket land som var först. Matrecept har precis som sagor och sägner vandrat runt i de europeiska länderna.
Recepten kan varieras på mångahanda sätt. Varje lettisk husmor tycks ha sin egen metod att laga surkålen på eller att forma pirogerna raka eller böjda, eller att göra färskosten torr eller blöt, med kummin eller utan. Boken är inte att betrakta som lärobok i lettisk matlagning utan fastmer som en idégivare. Den lettiska husmodern har varit och är en fantasifull och kreativ person.
Pris: 125 :-