SVENSK - LETTISKA FÖRENINGEN
    Hemsida: www.svensklettiska.se | Facebooksida | Facebookgrupp | Twitter |
    E-post:
info@svensklettiska.se | Org. Nr.: 802413-0505 | PlusGiro: 94 86 93-7

KALLELSE TILL SVENSK-LETTISKA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2014

2014-02-25

Plats: Lettiska Riksförbundet i Sveriges lokaler, Wallingatan 34, 5 tr.
Datum: 2014-04-02
Tid: 18.00

Efter årsmötesförhandlingarna kommer fil.dr. Peteris Timofejevs Henriksson hålla ett kort föredrag om hur Lettland införde sin biståndspolitik i början av 2000-talet. Detta populärvetenskapliga föredrag är baserat på hans tidigare forskning om Lettlands och Sloveniens biståndspolitik.

Efter årsmötet inbjuds till en enklare förtäring

VÄLKOMNA!

Årsmöteshandlingarna (förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med förslag till budget) kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna på föreningens hemsida, www.svensklettiska.se fr.o.m. 140326. Inga motioner eller förslag från styrelsen har inkommit till årsmötet. Endast de för dagordningen fastställda punkterna kommer att föreläggas årsmötet.

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande: