SVENSK - LETTISKA FÖRENINGEN
    Hemsida: www.svensklettiska.se | Facebooksida | Facebookgrupp | Twitter |
    E-post:
info@svensklettiska.se | Org. Nr.: 802413-0505 | PlusGiro: 94 86 93-7

Svenskdagen i Livani i Lettland

2016-04-10

 

Den 24.februari besökte Sveriges ambassadör i Lettland Henrik Landerholm Livani där kommunen förberett besöket med ett rikt utbud av olika aktiviteter!  Stor var glädjen på gymnasiet nr 1 i Livani att han tog sig tid att träffa lärarna och eleverna som studerar svenska!

 

Tre grupper med sammanlagt 42 elever lär sig nu svenska på skolan. Sedan tre år undervisar Irina Stepanova i svenska i årskurserna 11 och 12 och undertecknad,Zane Puga, undervisar i årskurs 10 sedan höstterminen 2015. Eleverna är mycket intresserade och motiverade. Ännu mer så efter ambassadörens besök. I undervisningen ingår också att lära känna svenska vanor och traditioner. En mycket uppskattad vana bland eleverna är att fika! Det gör vi emellanåt i klasserna samtidigt som vi tittar på svensk film! Svenska ambassaden inbjuder varje år de ungdomar som läser svenska till att närvara vid Lucia traditionen i Riga. 2015 års Lucia var speciell för Livani ungdomarna eftersom en av Luciorna var just från Livani! Ett besök i Sverige någon gång i framtiden är en starkt motiverade faktor. Elever från skolan har vid två tillfällen besökt Stockholm! Så en "tradition" finns.
 
Läromedel är en viktig fråga men det finns inte tillräckligt med pengar för att inköpa allt som skulle behövas. Lärarna arbetar med eget producerat undervisningsmaterial. Skolan kommer att inköpa ett antal lexikon! Första sändningen med böcker kunde undertecknad hämta i Riga före påsk. Av Taxikurir i Riga fick vi 10 Rivstart 1 med övningshäften!
Vi är tacksamma för varje bidrag till vår svenskundervisning!
 
 
 
Efter artikeln SVENSKUNDERVISNING I LETTLAND på svensk-lettiska föreningens blogg om svenskdagen i Livani hörde flera personer av sig som vill hjälpa till. Första transporten av böcker skedde före påsk och nästa tar jag med mig den 15 april. 

Bidrag till inköp av böcker kan sättas in på Lettiska nationella fondens postgiro. Om någon vill lämna böcker (helst Rivstart 1 och 2) så v g hör av er till undertecknad. Tackar på förhand!
 
 
 

Antal kommentarer: 1

2016-04-12 12:39:24 - Börje, aspbladet@live.se, ugglan.panatet.se

Trevlig vana att fika!
Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande: