SVENSK - LETTISKA FÖRENINGEN
    Hemsida: www.svensklettiska.se | Facebooksida | Facebookgrupp | Twitter |
    E-post:
info@svensklettiska.se | Org. Nr.: 802413-0505 | PlusGiro: 94 86 93-7

SVENSKUNDERVISNING I LETTLAND

2016-03-04

 

Svenske ambassadören Henrik Landerholm besökte Livani den 24 februari. Stadsfullmäktiges ordförande presenterade staden och framförde att man i Livani är mycket öppna för etablering av nya företag. Man har satsat på att utveckla infrastrukturen och det finns mark avsatt för företagsetablering. Ambassadören fick besöka några företag. Hittills, som ordförande uttryckte det, har tyvärr inga svenska företag hittat hit. Avståndet till Riga är 143 km och restiden har förkortats med den 95 km långa nya motorvägen som nu finns mellan Riga och Koknese som ligger ca 48 km från Livani.På Kulturcentret i Livani invigde ambassadören en utställning av Ewert Karlssons karikatyrer. Ewert Karlsson föddes samma år som Lettland blev en självständig stat 1918 och hans karikatyrer är fortfarande högaktuella. I Livani musik- och konstskolas lokaler invigde ambassadören utställningen “Sverige ur fågelperspektiv”. Samtliga utställningar pågår tom den 4 mars.
 
Svenska språket kan man lära sig på hittills 4 orter i Lettland – Riga, Talsi, Jekabpils och Livani. I Livani på gymnasieskolan nr 1 arbetar sedan ett par år 2 svenska språklärare och de undervisar 45 elever. På gymnasieskolan var ambassadör Landerholm därför särskilt väntad. Han gav sig tid att prata med eleverna och gratulerade och önskade dem lycka till med svenskan eftersom svenska företag är mycket intresserade av att anställa personer som behärskar svenska språket. 
Ambassadören invigde utställningen på skolan om Raoul Wallenberg. Segraren i en uppsatstävling Daniels Buks fick ur ambassadörens hand motta priset – en kryssning för 4 personer till Stockholm.
 


Tack vare Sandra Kivleniece, lärare i litteratur samt styrelseledamot i Lettiska Nationella Fonden, med säte i Stockholm, känner eleverna på skolan till flyktingströmmarna över Östersjön till Sverige under andra världskriget då hon på skolan i mars 2015 möjliggjorde utställningen av David Holmerts fotografier från flyktingmottagningen på Gotland. Med en blombukett i svenska färgerna tackade hon ambassadören för all hjälp Sverige givit då och nu och bad honom om hans namnteckning i det nyutgivna fotoalbumet med Holmerts bilder. Hon nämnde också att skolan vill hitta en skola Sverige att samarbeta med och ambassadören lovade sin hjälp i den frågan!
 
Ambassadör Henrik Landerholm tyckte enligt uppgift att besöket i Livani var mycket intressant och givande. Fortsatt samarbete kommer att ske på utbildningsområdet.
 
Svensklärarna i Livani låter hälsa att de skulle bli mycket glada för läroböckerna Rivstart, Mål, Mål 1 och Mål 2. Även äldre litteratur som På svenska och Svenska utifrån! Hittills arbetar de med eget framställt material. Även andra böcker är välkomna! Om du har böcker vg kontakta mara.strautmane@gmail.com

Svensklärarna i Livani har gjort en dröm önskelista:
Rivstart A1+A2 textbok, 2:a uppl  286 SEK st - 30 st
Rivstart B1+ B2 2:a uppl 297 SEK - 9 st
övningsbok A1+A2, 2:a uppl 188 SEK - 9 st
övningsbok B1+B2, 2:a uppl 188 SEK. - 9 st
Men de säger att de blir glada och tacksamma för vartenda bidrag!

Drömlistan är just en drömlista men den viktigaste boken är enl Zane Rivstart. Vill du ge ett bidrag till svenskundervisningen i Livani, v g sätt in ditt bidrag på Lettiska nationella fondens (org nr 802009-8490) postgirokontonr 351482-5 och ange svenskundervisning i Livani! Böckerna kommer att köpas i Stockholm och undan för undan levereras till Livani!
 
Mara Strautmane
 
 

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande: