SVENSK - LETTISKA FÖRENINGEN
    Hemsida: www.svensklettiska.se | Facebooksida | Facebookgrupp | Twitter |
    E-post:
info@svensklettiska.se | Org. Nr.: 802413-0505 | PlusGiro: 94 86 93-7

Ambassaden i Stockholm diskuterar förberedelserna inför hundraårsminnet av den lettiska staten

2015-10-13På lettiska kan du läsa pressmeddelandet från Lettlands ambassad på
fölajnde webbsida här eller i följande pdf.

Den 1:a oktober träffade ambassadör Gints Jegermanis företrädare för de svensk-lettiska organisationerna. För att informera om de event som varit större av betydelse, som ambassadören arrangerat. Bland annat vad som hänt under den tid Lettland haft ordförandeskapet i EU. Han berättade om förberedelserna för att fira Lettlands 100-årsdag (18:e november 2018), vad som nu händer i Lettland och några andra aktuella händelser som berör de lettiska föreningarna.
 
G.Jegermanis uppmuntrade folk att tänka på hur man kunde fira 100-årsjubiléet i Sverige och vände han sig till ledarna för organisationerna. Han inbjöd dem till aktiv planering tillsammans med andra baltiska organisationer. Företrädarna kom med olika förslag som fram till 100-årsdagen kunde hjälpa svenskarna att bekanta sig med Lettlands kultur. T.ex den Baltiska Filmfestivalen, fotoutställningar, att man syntes på Göteborgs Bokmässa, uppförande av folkdans på Skansen. Man lyfte även fram Lettiska Kören i Stockholm och dansgruppen Zibenītis, vars starka konstnärliga potential mycket väl kunde komma till pass i olika projekt. Företrädarna uttryckte samtidigt missnöje över att ambassaden saknade kulturattaché.
 
I och med att antalet skolbarn ökar blir också automatiskt frågan om att baltisk skola borde utformas i Stockholm. En vanlig skola med extraundervisning i estniska, lettiska och litauiska.
 
Avslutningsvis skänkte ambassadören ett urval av de bästa 25 lettiska filmerna till ZLA och baltiska institutionen på Stockholms Universitet.
 
Vid mötet medverkade ZLA:s ordförande Juris Rozītis, Uldis Bērziņš och Sarmīte Būmane från dess avdelning i Stockholm, Māra Simons från Lettiska Föreningen i Uppsala, Pēteris Ininbergs från A.E. Lettiska Nationella Fonden, Diāna Krūmiņa-Engsteda från Lettiska Pensionärsföreningen, ordförande Jānis Alsiņš från Lettiska Akademiska Föreningen, prästen Ieva Graufelde, rektor för Stockholms Lettiska Skola Ieva Reine och dess ordförande Aira Miķelsone, damen som leder dansgruppen Zibenītis Ieva Gaile, docent Lilita Zaļkalne från baltiska avdelningen på Stockholms Universitet och Mārtiņš Ancons med Conny Mörke från föreningen Svensk-Lettiska.

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande: