SVENSK - LETTISKA FÖRENINGEN
    Hemsida: www.svensklettiska.se | Facebooksida | Facebookgrupp | Twitter |
    E-post:
info@svensklettiska.se | Org. Nr.: 802413-0505 | PlusGiro: 94 86 93-7

Svensk-lettiska föreningens årsmöte

2015-04-25

Datum: 28 april kl. 18:00
Plats:
Lettiska Riksförbundet i Sveriges lokaler, Wallingatan 34, 5 tr

Årsmöteshandlingar: DagordningEkonomisk redovisning för 2014, VerksamhetsberättelseRevisionsberättelse, Förslag till budget för 2015, Verksamhetsplan för 2015

Efter årsmötesförhandlingarna kl. 19:00 kommer Andrejs Legzdins till oss (Läs mer).

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande: