SVENSK - LETTISKA FÖRENINGEN
    Hemsida: www.svensklettiska.se | Facebooksida | Facebookgrupp | Twitter |
    E-post:
info@svensklettiska.se | Org. Nr.: 802413-0505 | PlusGiro: 94 86 93-7

Pilplantering vid flyktingkällan

 
Trädplantering 9 aug 2015. fr vänster Jan Åberg, Margit Söderberg, Anders Berg, Peteris Jansons, Mara Strautmane, Britt-Marie Klintström, Valdis Lusis.

Flyktingar och flyktingmottagning talas om och diskuteras varje dag i Lettland. De skarpa tongångarna från grupperingar som fruktar letternas fortbestånd har mildrats. Man säger att man inte alls har något emot flyktingar som behöver nya hem pga krig. Men man förhåller sig avvaktande till muslimer eftersom man inte har någon erfarenhet av människor med den religionen. Samtidigt ser man till att ställa i ordning befintliga lokaler i Mucenieki strax utanför Riga och skaffa fram ytterligare boenden. Flyktingarna kommer att omfattas av försäkringar och man vill att de kommer i arbete snarast. Tyvärr finns i Lettland inga kunskaper i arabiska språk!
 

Förra veckan sändes i lettisk radio ett reportage om flyktingmottagningen i Sverige. Man lyfte fram svenskarnas stora vilja att hjälpa till både med pengar, med material och inte minst med solidariska handlingar. Nämndes också den stora strömmen av flyktingar som kom över Östersjön från de baltiska länderna 1944-45 och som fick en fristad i Sverige! Totalt flydde då omkring 150000 letter från den sovjetiska ockupation som närmade sig landet. Ca 5000 kom till Sverige! Letterna har således erfarenhet av att fly och hur det är att börja om sitt liv i främmande land men man har i Lettland mycket liten erfarenhet att ta emot flyktingar!  


Flyktingkällan 1945

De letter som kom till Herrvik på Gotland sista dagarna innan kapitulationen den 8 maj kl 24 1945 lämnade ett minnesmärke som tack till gotlänningarna för deras villkorslösa mottagande av människor som fått lämna sina hem och sitt land – de hittade en källa i klinten vid Katthammarsvik och orden LETTISKA FLYKTINGAR MAJ 1945 höggs i bergväggen. En mur kring källan och en trappa nedför branten som leder ner till landsvägen byggdes. Under åren har letter besökt källan och gotlänningarna som bor i närheten har hjälpt till att se till den.


Trädplantering 1965. Planterare fr vänster V. Ginters och A.Teivens

1965 hölls en minneshögtid i Östergarns kyrka och en hängpil planterades vid källan. I Slite hamn sattes en minnesplatta upp. Hängpilen växte upp och blev ett stor och vackert träd. Men för några år sedan blev trädet nedsågat på oklara grunder. Bestörtningen hos letter och sockenbor var stor. Lettlandsvännerna Britt-Marie Klintström och Margit Söderberg satte igång en aktion för att få tillstånd att plantera ett nytt träd vid källan. Flyktingkällan ligger nämligen inom ett naturreservat. Tyvärr hann inte tillståndet fram till den 9 maj 70 år efter flyktingkällans tillkomst. Men den 9 augusti samlades ett 20-tal personer för plantering av ny hängpil. I minnesanteckning från 1945 står det att man planterade en ek vid källan! En ek hittades en bra bit från källan som kan ha varit den som då planterades! Den nya hängpilen planterades invid flyktingkällan! Tal hölls av både Britt-Marie Klintström och Margit Söderberg och Jan Åberg, ordförande för Östergarns hembyggds förening, lovade verka för att området kring flyktingkällan kan bli ett eget område. Undertecknad berättade för letterna om flyktingkällans tillkomst.


Lettiska kören 2015. fr höger Janis Jansons  Peteris Jansons 2 fr vänster Mara Strautmane
Fotograf Anders Berg

De lettiska förbipasserande turisterna fick förstärka kören som sjöng den lettiska nationalhymnen och som avslutning på ceremonin den populära sången ”Lägg alla sorgen under en sten och kliv sjungande över den”.  I Borgvik kunde alla vid kaffebordet lyssna till Peteris Jansons minnen från sina 28 färder över Östersjön för att föra flyktingar till säkerheten på Gotland. 

Mara Strautmane

10 oktober firar Stockholms
Lettiska kör 70 års jubileum

Alviks kulturhus, Brommasalen, kl. 17.00
 
Det hela startar med körkonsert med många inslag under ledning av körens dirigent Gaida Rullis
Entré vuxen 150 kr, pensionär 100 kr, skolungdom 50 kr (Barn i förskoleåldern gratis).
Det kommer att bjudas på mousserande vin och piroger

För den som vill delta i den efterföljande måltiden kostar det 50 kr.
Anmäl detta i såfall till Ingrida Leimanis ingrida.leimanis@gmail.com .

Musikbandet Pilnmeness från Lettland kommer att underhålla. Bar, lotteri, allsång och dans.

Alla är hjärtligt välkomna!
Stockholms Lettiska kör


Inbjudan finns också med lettisk text på ZLA:s hemsida här.
 

DACE LAMBERGA OCH GINTA GERHARDI UPENIECE

Den 19 september 2015 öppnas på Waldemarsudde en utställning med namnet SYMBOLISM och DEKADENS. På utställningen behandlas dessa två begrepp i Sverige och våra grannländer, däribland Lettland.

Onsdagen den 14 oktober kl. 18.00 berättar intendent DACE LAMBERGA, på engelska, om den lettiska delen av utställningen. Dessutom talar intendent GINTA GERHARDI UPENIECE, också på engelska, om sin bok (Den kommer ut under hösten 2015) som handlar om den lettiska konsten under den första självständighetstiden ur en politisk aspekt. Båda intendenterna är verksamma vid Lettlands nationella konstmuseum i Riga. Ett stort bildmaterial visas.

Detta program, som äger rum på Lettlands Ambassad, Odengatan 5, Stockholm är ett samarbete mellan Lettlands Ambassad, Svensk-Lettiska föreningen och Lettiska pensionärsföreningen i Stockholm.

Efter föredragen inbjuds till mingel.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/1469898799984303/

 

Baltikumdagen 5 september 2015

Den 5 september kl. 12.00 - 16.00 är det dags för årets upplaga av Baltikumdagen i Botkyrka. Läs mer på vår webbsida här eller i Facebookevent.

Svensk-lettiska föreningens årsmöte

Datum: 28 april kl. 18:00
Plats:
Lettiska Riksförbundet i Sveriges lokaler, Wallingatan 34, 5 tr

Årsmöteshandlingar: DagordningEkonomisk redovisning för 2014, VerksamhetsberättelseRevisionsberättelse, Förslag till budget för 2015, Verksamhetsplan för 2015

Efter årsmötesförhandlingarna kl. 19:00 kommer Andrejs Legzdins till oss (Läs mer).

Föredrag med ambassadör Henrik Landerholm

Svensk-Lettiska föreningen i Stockholm har äran och nöjet att inbjuda till en föredragskväll  tisdagen den 7 april 2015.

Sveriges Ambassadör i Riga, Lettland, Henrik Landerholm,

 talar då över det högaktuella ämnet

"Lettland i skuggan av kriget i Ukraina"

Tid: klockan 18.00
Plats: Lettlands Ambassad, Odengatan 5, Stockholm
Språk: svenska

Kvällen avslutas med mingel.

Alla intresserade är varmt välkomna!

Svensk-Lettiska föreningens styrelse

Facebookevent
https://www.facebook.com/events/810232735758780/

 

Förbundet Lettland - Sverige informerar

Förbundet Lettland – Sverige inbjuder Er till en traditionell svensk måltid ärtsoppa & pannkakor den 26. mars kl.18.00 på Rigas turism- och innovationsyrkesskola, Nicgales iela 26 (Läs mer i denna pdf).

Välkomna på medlemsmöte den 18 februari

Till årets första medlemsmöte har Svensk-Lettiska föreningen bjudit in Johan Eellend, säkerhetspolitisk analytiker med fokus på Östersjöområdet vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Temat för kvällen är:
Mjuk makt och hårda hot: den samtida säkerhetspolitiska utvecklingen i Östersjöområdet

Föredraget kommer bl a att ta upp den förändrade säkerhetspolitiska situationen i Östersjöområdet efter Rysslands annektering av Krim och Rysslands strävan att nå politiskt och ekonomiskt inflytande i Baltikum.

Efter föredraget blir det tid för frågor och mingel. 
Kvällen anordnas i samarbete med Sverigeesternas Förbund.

Plats: Estniska huset, Wallingatan 34, 1tr, Stockholm
Tid: kl. 18.00
Inträde: Medlemmar 50 kr, övriga 70 kr.

Alla hjärtligt välkomna!

Lars Westman berättar om sin nya bok

 
Örnen har landat – på en åker. Piloten som flög mot friheten.
Nyligen kom boken Örnen har landat – på en åker. Piloten som flög mot friheten ut. Det är författaren och mångårige VI-medarbetaren Lars Westman som i sin nya bok skildrar hur esten Eduard Lepp landade på en gotländsk åker i ett stulet tyskt bombplan 1944. Hans familj tog sig till Sverige per båt. Lars Westman om boken i en intervju i VI-tidningen: "Boken kommer ut för att uppmärksamma 70-årsminnet av den första stora flyktingströmmen i Sveriges moderna historia."

Välkommen att träffa författaren Lars Westman!
Drycker finns att köpa i restaurangen.
Du har möjlighet att köpa boken till specialpris under kvällen.

Datum
: Onsdag 3 december kl 18:00
Plats: Estniska huset, restaurangen, Wallingatan 32, Stockholm
Inträde 50 kronor 

Facebookevent:
https://www.facebook.com/events/623785997730030/

Arrangörer är Svensk-Lettiska Föreningen och Sverigeesternas Förbund

70 år sedan flykten - 20 år sedan Estoniakatastrofen

Flykten från Estland färglitografi Olev Mikiver 1984

Välkommen till Minneskonsert med andakt                                          
 i Jakobs kyrka lördag 27september kl 18:00  

                                                                                                                                                           Program

Andakt    leds av kyrkoherdarna Tiit Pädam Estniska kyrkan i Sverige och
                Patrik Göransson Svenska kyrkan i Tallinn

Konsert   leds av ToomasTuulse, Gaida Rulle, Henry Turu, Epp Jaansoo

                Sång av       Estniska kören i Stockholm                             
                                    Lettiska kören i Stockholm
                                    Solist sopran Liine Carlsson
                                    Musikensamble framför verk av Toomas Tuulse

Tal av       Kiku Pukk Härenstam

Programblad 100 kronor
Evenemanget sker på svenska

Arrangör: REL i samarbete med SOV, ZLA, SV-LV och LBS
Facebookevent: https://www.facebook.com/events/505615692874358/