SVENSK - LETTISKA FÖRENINGEN
    Hemsida: www.svensklettiska.se | Facebooksida | Facebookgrupp | Twitter |
    E-post:
info@svensklettiska.se | Org. Nr.: 802413-0505 | PlusGiro: 94 86 93-7

Föredrag ”Gå in i väggen” med dr professor Gunta AncaneFöredrag ”Gå in i väggen” med dr professor Gunta Ancane
Lettiska Pensionärsföreningen och Svensk-Lettiska föreningen inbjuder till föredrag om ett idag aktuellt ämne nämligen hur skall man bli nöjd med sitt liv så att man slipper "gå in i väggen".
Var? torsdagen den 27 oktober på Lettlands Ambassad, Odengatan 5, Stockholm.
 
Program:
kl 16.00 Eftermiddagskaffe då vi får tillfälle att träffa och bekanta oss med föredragshållaren Med.dr professor Gunta Ancane, direktör för avdelningen "Psychosomatics and psychotherapy" på Stradins Universitet i Riga.
kl 17.00 Professor Ancane talar över ämnet "Emotional wellbeing and satisfaction with life" på engelska.
Kl 18.00 Frågestund
 
Alla varmt välkomna!
Fri entré
 
LPA och Svensk-Lettiska föreningen
För ev frågor 073 945 39 66

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/381541592176858/
 
 

Gunnar Hökmarks tal 27.8. på NorrmalmstorgBalternas frihet är Europas frihet – möte på Norrmalmstorg

I
 dag lördagen den 27 augusti klockan 18 00 möts vi åter på Norrmalmstorg, nu för att fira att det är 25 sedan våra baltiska grannar återupprättade sin självständighet. Den självständighet som nu firas – och den bör verkligen firas för den la grunden för demokratiska länder, fria medborgare och det återförenade Europas fredsordning – bör även mana till eftertanke.
 

Utan Europeiska Unionen och de baltiska staternas möjlighet till medlemskap hade de inte kunnat utveckla den ekonomiska och politiska självständighet som gör deras frihet verklig. Jag vet, för jag följde nära deras strävanden mot frihet före 1991 liksom vi var många som följde och stödde deras utveckling efter friheten då suveränitet, rättsstat, ekonomisk politik och handel präglades av de krav och möjligheter som grundvalarna för ett EU-medlemskap gav.
 
Utanför EU hade dessa länder allt mer tvingats rätta in sig i det ekonomiska och politiska mönster som regimen Putin eftersträvar. Det hade gett konsekvenser inte bara för dem utan för hela Östersjöregionen, inklusive Sverige. Vi hade riskerat att se fler Ukraina i vårt omedelbara grannskap.
 
Vladimir Putin leder ett allt mer auktoritärt Ryssland och efter invasionen av Krim kan det inte längre finnas några illusioner kring den ryska regimens önskan om att utveckla sin makt i vår del av världen. Där är de baltiska staterna särskilt hotade, genom energipolitik, ryska företag underordnade Kreml, ryska media som fungerar som propagandakanaler och påtryckningsaktiviteter präglade av korruption, kriminalitet och cyberkrigföring.
 
Precis som den tiden ställde sina utmaningar ställer vår tid sina. Ett svenskt Nato-medlemskap är ett viktigt steg för att skapa stabilitet i Östersjöregionen och för att höja den tröskel som de baltiska staterna behöver och som är grunden för stabilitet och säkerhet i hela Östersjöregionen.
 
Samtidigt ska man inte lura sig självatt tro att det vore tillräckligt med den militära säkerheten och försvarsgarantin genom Nato. Ett säkert och starkt Europa är inte en rent militär fråga. Rysk påtryckningspolitik och hybridkrigföring handlar, som vi vet, inte bara om väpnade angrepp och öppna militära operationer.
 
Den handlar om desinformation, destabilisering, cyberkrigföring, investeringspolitik, energiberoende och dolda aktiviteter som lätt kan utföras från länder som saknar demokratisk kontroll och rättsstat. Utan EU skulle de baltiska staterna kunna vara formellt självständiga, tryggade mot militära angrepp med en försvarsgaranti i ryggen, men likväl utsatta för en politik som syftade till att underminera dem som självständiga stater.
 
När Europa ska agera mot den ryska aggressionen är det helt avgörande att länder som Frankrike, Tyskland och Sverige står enade i sin politiska och ekonomiska linje mot Moskva. Den Europeiska unionen och det samarbete som där krävs –är en förutsättning för det arbetet liksom en gemensam europeisk utrikes- och säkerhetspolitik.
 
De senaste femton åren har EU stärkt upp Baltikum och varit tydligt med att vi står enat med de länder som söker demokrati. Men vår svenska historia har inte alltid varit något att vara stolt över. Det kan låta främmande idag, men fram till 1991 vägrade den svenska socialdemokratiska regeringen att ens erkänna att länderna var ockuperade.
 
I tider då Ryssland och Vladimir Putin aggressivt försöker så splittring blir EU nu en avgörande säkerhetspolitisk faktor. Den som värnar den baltiska säkerheten, men också den svenska, måste värna europasamarbetet. Den solidaritet vi försummade att visa med de baltiska staterna under årtionden måste vi nu manifestera genom att bidra till en säkrare och stabilare Östersjöregion, där ett svenskt Natomedlemskap tryggar Sverige och vår omvärld och där Europeiska unionen står stark i stödet till varje medlemsstat och stark mot var och en som utmanar vår gemenskap och demokrati. För 25 år sedan lärde vi oss att friheten kan vinnas. Men det innebär också att den måste och kan försvaras.

 

Baltiska Nätverket i Riksdagen 9 marsFrån vänster Martin Ancons, Björn von Sydow (s) och Hans Wallmark (m).


- Det är mycket som förenar oss i det Baltiska Nätverket i Riksdagen med er som är här från så många estniska, lettiska och litauiska föreningar i Sverige. Vi delar samma viktiga värden kring demokrati och mänskliga rättigheter och vi står tillsammans upp för fred och stabilitet i vår allt mer spänningsfyllda Östersjöregion.

 
Det var en del av det budskap som Björn von Sydow (s) och Hans Wallmark (m) inledde med vid det välbesökta medlemsmöte som Svensk-Lettiska Föreningen arrangerade tillsammans med det Baltiska Nätverket i Riksdagen och med de föreningar som ingår i den sk. Baltiska Samarbetsgruppen i Sverige.
 
Det Baltiska Nätverket i Riksdagen består av ett trettiotal för Baltikum specialintresserade riksdagsledamöter. Nätverket samordnas av Björn von Sydow, som är vice ordförande i konstitutionsutskottet, ordförande i riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling och ledamot i riksdagens krigsdelegation, samt av Hans Wallmark som är ledamot i försvarsutskottet, utrikesutskottet, utrikesnämnden, krigsdelegationen, riksdagsstyrelsen, riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling samt ordförande i Nordiska rådets svenska delegation.
 
Efter denna inledning följde sedan presentationer av alla de baltiska föreningar som var närvarande denna kväll i riksdagens gamla Myntkabinett, numera matsal och möteslokal. Även Estniska Dagbladet var med för att rapportera om detta första möte mellan det baltiska nätverket i Riksdagen och de baltiska vänföreningarna. Även Lettlands och Litauens ambassadörer samt Estlands charge d'affaire var på plats dagen till ära.
 
En av det baltiska nätverkets viktigaste uppgifter, i och inte minst utanför riksdagen, är att samverka med de parlamentariska församlingarna i Estland, Lettland och Litauen. Kort innan vårt möte i Myntkabinettet hade de varit på en av sina regelbundna rundresor till alla de tre baltiska länderna och parlamenten och lika regelbundet tar de emot baltiska parlamentariker på besök i Sveriges riksdag.
 
När så denna minnesvärda kväll i riksdagen gick mot sitt slut så blev en del av summeringen att grunden nu var lagd också för en mera långsiktig samverkan mellan den Baltiska Samarbetsgruppen, dvs mellan oss själva och våra övriga ideella baltiska föreningar i Sverige, och det Baltiska Nätverket i Riksdagen.
 
Det vilar nu troligen på oss, som tog initiativet, att det också blir en verklig fortsättning bortom alla artigheter som utväxlades. En tänkbar fortsättning kunde möjligen vara att i god tid till nästa år förbereda ett mera fokuserat möte kring ett gemensamt och aktuellt tema och sådana kommer knappast att saknas om man ser till nuvarande utveckling i och runt Östersjön. God mat och dryck till självkostnadspris blev det dessutom, och så kan det ju bli igen!
 
Christer Larsson
 

Fastighet i Aizupe till salu!

Se brev nedan ifrån Livslust samt FÖLJANDE DOKUMENT
 
From: Stiftelsen Livslust
Sent: Tuesday, May 17, 2016 2:59 PM
To: 'Conny Mörke'
Subject: Fastighet i Aizupe
 
Hej Conny, 
 
Vi letar fortfarande efter någon som är intresserad av att köpa vår fastighet i Aizupe. 
Vi uppskattar mycket om ni kan sprida informationen i ert kontaktnät. Tack på förhand.
  
Vänlig hälsning
 Annika Egervall
 
Generalsekreterare 
Mob. 073-595 99 33 
 
 

KALLELSE TILL SVENSK-LETTISKA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2016

Plats: Lettiska Riksförbundet i Sveriges lokaler, Wallingatan 34, 5 tr.
Datum: 2016-04-26 Tid: 18.00
  
Efter årsmötet inbjuds till en enklare förtäring.
 
VÄLKOMNA!
 
 
Styrelsen

Svenskdagen i Livani i Lettland

 

Den 24.februari besökte Sveriges ambassadör i Lettland Henrik Landerholm Livani där kommunen förberett besöket med ett rikt utbud av olika aktiviteter!  Stor var glädjen på gymnasiet nr 1 i Livani att han tog sig tid att träffa lärarna och eleverna som studerar svenska!

 

Tre grupper med sammanlagt 42 elever lär sig nu svenska på skolan. Sedan tre år undervisar Irina Stepanova i svenska i årskurserna 11 och 12 och undertecknad,Zane Puga, undervisar i årskurs 10 sedan höstterminen 2015. Eleverna är mycket intresserade och motiverade. Ännu mer så efter ambassadörens besök. I undervisningen ingår också att lära känna svenska vanor och traditioner. En mycket uppskattad vana bland eleverna är att fika! Det gör vi emellanåt i klasserna samtidigt som vi tittar på svensk film! Svenska ambassaden inbjuder varje år de ungdomar som läser svenska till att närvara vid Lucia traditionen i Riga. 2015 års Lucia var speciell för Livani ungdomarna eftersom en av Luciorna var just från Livani! Ett besök i Sverige någon gång i framtiden är en starkt motiverade faktor. Elever från skolan har vid två tillfällen besökt Stockholm! Så en "tradition" finns.
 
Läromedel är en viktig fråga men det finns inte tillräckligt med pengar för att inköpa allt som skulle behövas. Lärarna arbetar med eget producerat undervisningsmaterial. Skolan kommer att inköpa ett antal lexikon! Första sändningen med böcker kunde undertecknad hämta i Riga före påsk. Av Taxikurir i Riga fick vi 10 Rivstart 1 med övningshäften!
Vi är tacksamma för varje bidrag till vår svenskundervisning!
 
 
 
Efter artikeln SVENSKUNDERVISNING I LETTLAND på svensk-lettiska föreningens blogg om svenskdagen i Livani hörde flera personer av sig som vill hjälpa till. Första transporten av böcker skedde före påsk och nästa tar jag med mig den 15 april. 

Bidrag till inköp av böcker kan sättas in på Lettiska nationella fondens postgiro. Om någon vill lämna böcker (helst Rivstart 1 och 2) så v g hör av er till undertecknad. Tackar på förhand!
 
 
 

Välkomna på författarträff med Otto Ozols!


Otto Ozols har tyvärr meddelat förhinder, därför är evenemanget den 31 mars inställt. 

Den 31 mars får vi tillfälle att möta författaren och journalisten Otto Ozols, som kommer att berätta om sin roman Letternas revansch (Latvieši ir visur). Boken gjorde stor succé i Lettland och kom ifjol ut i svensk översättning. Här några omdömen om boken:

- En häpnadsväckande spännande berättelse som börjar och slutar i Stockholm, 1990 respektive 2009

- Ozols globala thriller är en lettisk motsvarighet till Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann

- En underhållande och fartfylld skröna Efter Otto Ozols föredrag följer mingel med författaren till ett glas vin och enklare förtäring.

Alla hjärtligt välkomna!

Inträde: 50 SEK för medlemmar och 75 SEK för övriga.
Datum: 2016-03-31 Tid: 18.00
Plats: Lettiska Riksförbundet i Sveriges lokaler, Wallingatan 34, 5 tr.
Språk: Engelska

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/200091000356274/

SVENSKUNDERVISNING I LETTLAND

 

Svenske ambassadören Henrik Landerholm besökte Livani den 24 februari. Stadsfullmäktiges ordförande presenterade staden och framförde att man i Livani är mycket öppna för etablering av nya företag. Man har satsat på att utveckla infrastrukturen och det finns mark avsatt för företagsetablering. Ambassadören fick besöka några företag. Hittills, som ordförande uttryckte det, har tyvärr inga svenska företag hittat hit. Avståndet till Riga är 143 km och restiden har förkortats med den 95 km långa nya motorvägen som nu finns mellan Riga och Koknese som ligger ca 48 km från Livani.På Kulturcentret i Livani invigde ambassadören en utställning av Ewert Karlssons karikatyrer. Ewert Karlsson föddes samma år som Lettland blev en självständig stat 1918 och hans karikatyrer är fortfarande högaktuella. I Livani musik- och konstskolas lokaler invigde ambassadören utställningen “Sverige ur fågelperspektiv”. Samtliga utställningar pågår tom den 4 mars.
 
Svenska språket kan man lära sig på hittills 4 orter i Lettland – Riga, Talsi, Jekabpils och Livani. I Livani på gymnasieskolan nr 1 arbetar sedan ett par år 2 svenska språklärare och de undervisar 45 elever. På gymnasieskolan var ambassadör Landerholm därför särskilt väntad. Han gav sig tid att prata med eleverna och gratulerade och önskade dem lycka till med svenskan eftersom svenska företag är mycket intresserade av att anställa personer som behärskar svenska språket. 
Ambassadören invigde utställningen på skolan om Raoul Wallenberg. Segraren i en uppsatstävling Daniels Buks fick ur ambassadörens hand motta priset – en kryssning för 4 personer till Stockholm.
 


Tack vare Sandra Kivleniece, lärare i litteratur samt styrelseledamot i Lettiska Nationella Fonden, med säte i Stockholm, känner eleverna på skolan till flyktingströmmarna över Östersjön till Sverige under andra världskriget då hon på skolan i mars 2015 möjliggjorde utställningen av David Holmerts fotografier från flyktingmottagningen på Gotland. Med en blombukett i svenska färgerna tackade hon ambassadören för all hjälp Sverige givit då och nu och bad honom om hans namnteckning i det nyutgivna fotoalbumet med Holmerts bilder. Hon nämnde också att skolan vill hitta en skola Sverige att samarbeta med och ambassadören lovade sin hjälp i den frågan!
 
Ambassadör Henrik Landerholm tyckte enligt uppgift att besöket i Livani var mycket intressant och givande. Fortsatt samarbete kommer att ske på utbildningsområdet.
 
Svensklärarna i Livani låter hälsa att de skulle bli mycket glada för läroböckerna Rivstart, Mål, Mål 1 och Mål 2. Även äldre litteratur som På svenska och Svenska utifrån! Hittills arbetar de med eget framställt material. Även andra böcker är välkomna! Om du har böcker vg kontakta mara.strautmane@gmail.com

Svensklärarna i Livani har gjort en dröm önskelista:
Rivstart A1+A2 textbok, 2:a uppl  286 SEK st - 30 st
Rivstart B1+ B2 2:a uppl 297 SEK - 9 st
övningsbok A1+A2, 2:a uppl 188 SEK - 9 st
övningsbok B1+B2, 2:a uppl 188 SEK. - 9 st
Men de säger att de blir glada och tacksamma för vartenda bidrag!

Drömlistan är just en drömlista men den viktigaste boken är enl Zane Rivstart. Vill du ge ett bidrag till svenskundervisningen i Livani, v g sätt in ditt bidrag på Lettiska nationella fondens (org nr 802009-8490) postgirokontonr 351482-5 och ange svenskundervisning i Livani! Böckerna kommer att köpas i Stockholm och undan för undan levereras till Livani!
 
Mara Strautmane
 
 

Inbjudan till möte med Baltiska Gruppen i Riksdagen

 

  När du anmäler dig till e-postadressen: info@svensklettiska.se så glöm inte att meddela om du kommer klockan 16:30 eller 17:30.